Huisregels

Beste bezoeker, onze huisregels zijn: 

• U dient ten alle tijden de aanwijzingen van personeel en/of stagiairs op te volgen.
• Het dragen van geschikte schone sportkleding en schone gesloten sportschoenen is verplicht.
• Het meenemen en gebruiken van een handdoek is verplicht tijdens de training.
• Geweld/agressie/onbehoorlijk gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.  
• Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd, indien dit wordt geconstateerd zal op gepaste wijze maatregelen worden genomen jegens de pleger.
• Toestellen, apparaten, attributen dumbells, halters etc. dient u na gebruik schoon achter te laten. 
• U dient alle materialen, halterschijven, dumbells etc. na gebruik terug te leggen/hangen op de daarvoor bestemde plaatsten. Halterschijven welke gebruikt worden op de krachttoestellen dienen na gebruik opgeruimd te worden.
• Er mag geen glas meegenomen worden in de trainingsruimten, alleen plastic flessen of bidons zijn toegestaan.
• Het is zonder toestemming van Sportcenter Balance niet toegestaan om in welke vorm dan ook als niet personeelslid van Sportcenter Balance zijnde trainingen en/of begeleidingen te geven, zowel in de private- als in de commerciële sfeer.
• Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten.
• Het is niet toegestaan te trainen onder invloed van alcohol en/of andere verdovende middelen.
• In het gehele pand geldt een rookverbod.
• In verband met de hygiëne zijn dieren in het gehele pand niet toegestaan.
• Promotionele en/of commerciële activiteiten in welke vorm dan ook welke niet op initiatief van Sportcenter Balance worden uitgevoerd zijn alleen met toestemming van Sportcenter Balance toegestaan.
• Het onnodig bezet houden van toestellen, apparaten, attributen dumbells, halters etc. is niet toegestaan.
• Het gebruik van mobiele telefoon anders dan het luisteren naar muziek is alleen toegestaan wanneer u geen toestellen, apparaten, attributen dumbells, halters etc. in gebruik heeft of bezet houdt.
• Alle toestellen, apparaten, attributen dumbells, halters etc. mogen uitsluitend gebruikt worden voor de daarvoor bestemde doeleinden.
• Het is niet toegestaan met ontbloot bovenlichaam te trainen.
• Buiten deze huisregels gelden ook onze algemene voorwaarden.
• Sportcenter Balance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of ontvreemding van eigendommen .
• Het staat Sportcenter Balance vrij deze huisregels te wijzigen.

Wanneer u ons bezoekt, gaat u akkoord met onze huisregels.